Veckobrev 11 år 6 Tingvallaskolan

Hej alla föräldrar! Här kommer veckobrevet för veckan som gått med en glimt om det viktigaste i veckan som kommer.

Veckan som gått

MA: Vi har arbetat med ekvationer, och börjat med mönster och uttryck

EN: Sagoprojektet är klart, och eleverna har verkligen gjort sitt bästa för att skriva berättelser med fantasi. Det har varit ett projekt med många överraskande och bra resultat.

SO:
Vi har påbörjat ett projekt med Sveriges minoritetsspråk, vi lär oss om minoritetsspråkens ursprung, historia och även religion. Det handlar om samer, romer, sverigefinnar, judar och tornedalingar. Vi har bland annat sett filmen ”Sameblod”.

SV:
Vi har samarbete mellan SO och svenska, och delar av undervisningen har använts till minoritetsarbetet. Eleverna har också skrivit en berättelse, som fortsättning på en spännande äventyrsberättelse. Den berättelsen är också elevernas bidrag till tävlingen ”The reef”, där de kan vinna en resa till Danmark.

NO:
Projektet med att bygga fordon fortsätter, eleverna har varit väldigt entusiastiska i hela projektet, och vi känner att vi har lärt oss väldigt mycket på den korta tiden.

Veckan som kommer:
SV:
Vi fortsätter med minoritetsprojektet, fokus ligger på samer.

MA:
Vi kommer att börja arbetet med att lära oss ekvationer.

EN:
Det som börjar nu är elevernas redovisning av sina sagor.

NO:
Arbetet med kraft och rörelse fortsätter.

SO:
Vi samarbetar med svenska i projektet om minoriteter.

Dessvärre har vi inga besked om hur Coronavirus kommer att påverka oss framåt. Det vi vet är att alla utflykter och studiebesök är inställda tills vidare. Skolan kommer att följa de direktiv som Sigtuna kommun lämnar. I övrigt så kommer allt skolarbete att fortsätta som planerat. Det senaste brevet från förvaltningen har mejlats till vårdnadshavare. Vi har fler nationella prov som väntar, och vi jobbar hårt med att hitta uppgifter och tillfällen för eleverna att träna inför dessa.

Vi önskar er alla en härlig helg!

Shara, Dan, Lotta och Peder

Information om Coronaviruset

Information om Coronaviruset

Sigtuna kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram kring coronaviruset. Vi bevakar utvecklingen aktivt och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken som låg för att smittan ska spridas i Sverige. Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal, och oavsett i vilka områden de har rest.

Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon. Om eleven (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän ska eleven stanna hemma.  

När måste jag stanna hemma och kontakta vården?

Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in på dig:

 • Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Iran, Sydkorea eller Italien – i regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna eller Veneto.
 • Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

 • Du ska stanna hemma om du (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän. Kontakta då skolsköterskan per telefon.

Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset.

Telefonnummer: 1177

https://www.1177.se/Stockholm/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19

Vid oro och frågor hänvisas till elevhälsans medicinska insats. Den har ansvar för smittskydd och hygien i skolan och följer råden från smittskyddsläkarorganisationen.

Verksamhetschef elevhälsans medicinska insats:

Birgitta Asplund, birgitta.asplund@sigtuna.se

073 6663342

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Informationsblad till resenärer som varit i områden där smittspridning sker.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/fohm-information-resenarer-coronavirus-sve.pdf

Nedan info finns på kommunens webb:

När måste du stanna hemma och kontakta vården?

Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och rest i något av de drabbade länderna eller varit i kontakt med någon som har covid-19. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Du ska stanna hemma om du (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän. Kontakta då elevhälsan per telefon.

Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset

Vänliga hälsningar,

Carmen Blom

Tf förvaltningschef

Föräldrasamråd torsdag 5/3 inställt.

”Hej!

På torsdag 5/3 skulle vi haft ett föräldrasamråd på temat bemötande och attityd mot varandra och andra, men då vi endast fått in en anmälan kommer vi att ställa in detta. Jag återkommer med ny tid och en tydlig agenda för samrådet, så hoppas jag att många fler kan komma då.

På återseende hälsar rektor Jessica!

 1 (3)
  
 2020-03-02 
 
Carmen Blom
Biträdande förvaltningschef
08-591 262 23
carmen.blom@sigtuna.se
 
   
   

SIG1000, v5.0, 2017-12-07

Information om Coronaviruset

Sigtuna kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram kring coronaviruset. Vi bevakar utvecklingen aktivt och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken som låg för att smittan ska spridas i Sverige. Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal, och oavsett i vilka områden de har rest. 

Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon. Om eleven (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän ska eleven stanna hemma.   

När måste jag stanna hemma och kontakta vården?

Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in på dig:• Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Iran, Sydkorea eller Italien – i regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna eller Veneto.• Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.• Du ska stanna hemma om du (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän. Kontakta då skolsköterskan per telefon. 

Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset.

Telefonnummer: 1177

https://www.1177.se/Stockholm/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19

Vid oro och frågor hänvisas till elevhälsans medicinska insats. Den har ansvar för smittskydd och hygien i skolan och följer råden från smittskyddsläkarorganisationen. 

Verksamhetschef elevhälsans medicinska insats:

Birgitta Asplund, birgitta.asplund@sigtuna.se

073 6663342

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer. 

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Informationsblad till resenärer som varit i områden där smittspridning sker. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/fohm-information-resenarer-coronavirus-sve.pdf

Nedan info finns på kommunens webb:

När måste du stanna hemma och kontakta vården?

Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och rest i något av de drabbade länderna eller varit i kontakt med någon som har covid-19. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Du ska stanna hemma om du (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän. Kontakta då elevhälsan per telefon.

Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset

Vänliga hälsningar,

Carmen Blom

Tf förvaltningschef

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN   
Södergatan 20, Märsta  195 85 Märsta  Telefon 08-591 260 00  Fax 08-591 260 36
barnochungdom@sigtuna.se  www.sigtuna.se

Sportlov!


Hej, allihop!

Äntligen sportlov! Se till att vila, träna, vara ute, ha kul och ha lite långtråkigt på slutet, så att ni kommer tillbaka fyllda av arbetslust. De som har fått lovskola har fått tiderna, men här kommer de utifrån ämne för säkerhets skull:

Måndag till onsdag gäller dem som har svenska/SVA, matematik eller engelska på Ekillaskolan.

Svenska/SVA: Start måndag 9.00 – 11.45, lärare Elena i sal 13

Matematik: Start måndag 12.45 – 15.45, lärare Julian i sal 23

Engelska: Start måndag 12.45 – 15.45, lärare Nina C. i sal 14

Simskolan är på Midgårdsbadet med start på måndag 8.15 för Fatha och 9.45 för Codou och Fatema.

Ha ett riktigt bra sportlov, så ses vi måndagen 2 mars enligt schema.

Shara, Lotta, Peder och Dan

Inför vecka 8


Hej, allihop!

Vi är klara med nationella prov i svenska och alla har ansträngt sig. Den här veckan är den sista innan sportlovet.

Vad händer då i nästa vecka?

 • På måndag är det simning för 6A. Eleverna ska gå till Midgårdsbadet och vara där 8.10. Simundervisningen börjar kl. 8.30.
 • På tisdag är det simning för 6B. Eleverna ska gå till Midgårdsbadet och vara där 8.10. Simundervisningen börjar kl. 8.30.
 • Simningen fortsätter på den andra idrottslektionen i båda klasserna.
 • På tisdag är det fortsättning på elevledda utvecklingssamtal med start kl. 13.00 och enligt det schema som finns på bloggen. Hör av er om ni inte har fått en tid, eller ni inte kan komma på den bokade tiden.
 • På fredag hittar vi på något kul efter lunch.

I so fortsätter vi med religion. I matematiken är det algebra med spännande lektioner. I engelskan fortsätter eleverna med sagor. I no blir det rörelse och konstruktion. Vi ska bygga ett slags bilar och göra experiment med dem. Peder fortsätter att vara med på lektioner i svenska, matematik och engelska med allt större ansvar.

Ha en trevlig helg!

Shara, Lotta, Peder och Dan

Inför vecka 7

Hej, allihop!

Den här veckan har handlat om nationella prov i svenska. Det har varit många som har känt sig stressade, men det har fungerat riktigt bra. Eleverna har kämpat och många tycker att de har lyckats bra. Nästa vecka ger en extra ledig dag eftersom måndag är studiedag och eleverna är lediga.

Vad händer då i nästa vecka?

 • På måndag är det studiedag = eleverna är lediga.
 • På onsdag utvecklingssamtal enligt schema. Tider finns för båda klasserna på bloggen. Hör av er om ni inte har fått en tid.
 • Lovskoleblanketten måste vara tillbaka påskriven av vårdnadshavare för senaste anmälningsdag är 12 februari. Anmälan görs av mentor.

I so fortsätter vi med religion. I matematiken är algebra nästa arbetsområde. I engelskan jobbar eleverna med sagor. I no ska vi börja med rörelse och konstruktion som innehåller mycket experiment och teknikuppgifter och det ser i fram emot.

Ha en trevlig helg!

Shara, Lotta och Dan

Elevledda utvecklingssamtal

Välkommen till elevledda utvecklingssamtal, onsdag 12 februari och tisdag 18 februari.

Barnen kommer att hålla i samtalet. De har fått förbereda sig och tanken är att de ska visa er vad de behöver göra för att nå ännu längre med sina mål och vilka kunskapskrav de behöver jobba mer med. Gå gärna in på skolportalen och logga in på IST för att se höstens betyg och omdömen. Fundera som vårdnadshavare på vad ni behöver få reda på om ert barns skolgång, hur det går i det dagliga arbetet och i arbetet med målen. Ert barn och jag ska kunna ge er svar på frågorna.

Om ni inte kan på den tid ni fått så får ni gärna byta med en annan vårdnadshavare eller ta kontakt med mig på dan.larsen@edu.sigtuna.se eller 070 228 30 74. Det är viktigt att ni meddelar mig om ni har bytt tid. Hör jag inget ifrån er så räknar jag med att ni kommer på bokad tid.

Med vänliga hälsningar

Dan

Elev Samtalet startar med ditt barn klockan: Dan är med från klockan:
Onsdag 12 februari    
  13.00 13.10
Eghosa 13.30 13:40
Reychal 14.00 14.10
Rayan 14.30 14.40
Muaiz 15.00 15.10
Naya 15.30 15.40
Aleksandra 16.00 16.10
Awa 16.30 16.40
Jonathan 17.00 17.10
Fatha 17.30 17.40
  18.00 18.10
Nada 18.30 18.40
     
Tisdag 18 februari    
     
Hanna 13.30 13:40
Adnan 14.00 14.10
Zaroon 14.30 14.40
Jousua 15.00 15.10
Tahla 15.30 15.40
Youness 16.00 16.10
Casper 16.30 16.40
Mopang 17.00 17.10
Elnaz 17.30 17.40
  18.00 18.10
  18.30 18.40
     

Inför vecka 6

Hej, allihop!

Vi vill tacka både elever och vårdnadshavare för stort visat tålamod med det nya schemat. Det har varit svårt att få ihop klass scheman och lärarscheman den här gången. Eleverna får schemat nästa vecka så snart det är helt klart.

Vad händer då i nästa vecka?

 • På måndag och onsdag har eleverna nationella prov i svenska. De startar 8.45 i klassrummen med informationen. Det är viktigt att alla passar tiden. Det är bra att ha något att dricka, vatten i flaska och kanske en frukt eller en smörgås. Inga sötsaker, läsk, chips eller liknande. När proven är klara får eleverna äta lunch och sedan slutar de. Starttiden och upplägget är likadant båda dagarna.
 • En del elever har fått hem en blankett för sportlovets lovskola. Det här gäller de elever som har ett F eller som riskerar ett F i svenska/sv2, matematik och/eller engelska. Blanketten måste vara tillbaka påskriven av vårdnadshavare och tillbaka hos mentor så snart som möjligt.

I so fortsätter vi med buddhismen och hinduismen. I matematiken ska vi bli klara med areor och omkretsar. I engelskan jobbar eleverna med sagor och i svenskan är det nationella prov. I no ska vi bli klara med, kapitlet ”Livets utveckling”, vi längtar alla efter experiment nu.

Vårens utvecklingssamtal sker antingen 12 februari eller 18 februari, och det är eftermiddagstider med start kl. 13:00. Tider finns för båda klasserna på bloggen.

Ha en trevlig helg!

Shara, Lotta och Dan

Utvecklingssamtal

Hej!
Här kommer förslag på tid och datum. Byt gärna med varandra i första hand, annars bokar vi en annan tid.

12/2

Namn Med föräldrar Med Shara
Rabab 13:10 13:20-13:30

Jakub Gr. 13:20 13:30- 13:50

Deniz 13:40 13:50-14:10

Sara 14:00 14:10-14:30

Fatema 14:20 14:30-14:50

Jakub Geshi 14:40 14:50-15:10

15:00  15:10-15:30

Hajar 15:20 15:30-15:50

Thomas 15:40 15:50-16:10

Natchanon 16:30 16:40-17:00

Noah 16:50 17:00-17:20

Khadiatou 17:10 17:20-17:40

17:30  17:40-18:00

17:50  18:00-18:20

18/2. Med föräldrar. Med Shara

Haleema 13:10 13:20- 13:30

Markus 13:30 13:40- 13:50

Ousman 13:50 14:00- 14:20

Shayan 14:20. 14:30- 14:50

Abdoulaye 14:50. 15:00-15:20

Omar 15:20 15:30- 15:50

Filip 15:50 15:10- 15:30