Inför vecka 16

Hej!

Nästa vecka har vi påsklov och vi hoppas att ni får ett bra lov. Skolan börjar igen tisdagen den 14 april enligt schema. Om något förändras under nästa vecka så kommer vi att höra av oss.

De som har saker att ta igen på grund av sjukdom eller annan frånvaro kan gå in på Teams och jobba med de uppgifter som finns upplagda där. Det finns också de som har fått med sig uppgifter hem från skolan.

Som ni säkert hört så är resten av vårens nationella proven inställda. Svenskan är klar och alla elever har fått reda på hur det gick och resultatet kommer att användas som grund för bedömning.

Ha ett bra påsklov och glad påsk.

Shara, Lotta och Dan

Brev från förvaltningen angående Inventering samhällsviktiga arbeten

Inventering samhällsviktiga arbeten

Vi inventerar vilka av er vårdnadshavare som har samhällsviktiga arbeten i syfte att vara förberedda om  regeringen skulle fatta beslut om att stänga förskolor och skolor i syfte att minska smittspridningen. Det finns i dagsläget inget sådant beslut taget men vi behöver vara förberedda om det blir aktuellt. Därför behöver vi er hjälp att inventera vilka av er vårdnadshavare som har samhällskritiska arbeten och som i så fall har behov av omsorg i form av förskola eller fritids.

-Är ni fler än en vårdnadshavare, ber vi er att komma överens om vem av er som fyller i enkäten, så att vi inte får in dubbla uppgifter om några barn.

-En enkät per barn, har ni flera barn behöver alltså enkäten fyllas i flera gånger.

-I enkäten framgår det vilka yrkesgrupper som i dagsläget definieras som samhällsviktiga av Länsstyrelsen.  

– Fyll gärna i enkäten så fort som möjligt, dock senast fredag 27 mars.

Var vänlig fyll i enkäten här:

https://digitalatjanster.sigtuna.se/formservice/formDownload?serviceName=emottagning_multi_service_sigtuna&scriptcomponent.cmtagname=trex-sigtuna-vh_viktig-cfd&service_name=vh_viktig&redirected=true

OH-papper till äldreomsorgen för att tillverka visir/skydd

Det visade sig att vi har stora lager på oh-papper när jag slängde ut frågan igår, flera har signalerat att man har ett lager. Har varit i kontakt med verksamhetschefen på ÄON och hon önskar att vi skickar med internpost till Åsa Nordström- Ymers äldreboende/ Midgårdvägen , 195 57 Märsta. Med andra ord skicka inga kartonger utan ett gäng ark.

Det var allt för denna gång, vi hörs snart igen J!

Vänliga hälsningar

Carmen Blom

Bitr. förvaltningschef

Barn- och ungdomsförvaltningen

08-591 26 223

Inför vecka 14

Hej!

Vi har haft en konstig vecka för andra veckan i rad, med många elever som är frånvarande. Men vi har försökt att bedriva undervisningen som vanligt. Vi har också skickat hem uppgifter ifall skolan stänger.

Vi hoppas att skolan inte stänger, men så fort vi vet någonting informerar vi er. Viktigt att stanna hemma om man känner sig sjuk eller har symptom och följa de rekommendationer och krav som smittskyddet har. Ni kan gå in på kommunens hemsida för mer info. Det är viktigt att vårdnadshavare anmäler all frånvaro så att vi vet varför elever saknas i skolan.

De elever som är frånvarande och stannar hemma längre tid måste arbetas hemifrån, därför är tacksamma om någon i familjen kommer förbi skolan och hämtar uppgifter på måndag.

Hör av er om ni undrar över något!

Trevlig helg!

Dan, Shara och Lotta

Brev från Barn och ungdomsförvaltningen

Bästa föräldrar,

Här kommer som utlovat en uppdatering kring situationen med coronaviruset.

Vi står inför en situation som vi inte tidigare har upplevt tidigare och där behovet av kommunikation ser olika ut. Vi strävar alltid efter att informera er så fort vi har ny information. Vi ber här med om ursäkt om viss information upprepas.

I bifogat brev finns information från vår nya förvaltningschef Ingela Hamlin.

Vi förbereder för eventuell distansundervisning

I Sigtunas grundskolor är vi väl förberedda för undervisning på distans om detta blir aktuellt. Varje skola arbetar nu med att ta fram en egen plan för hur distansundervisning ska organiseras.

Parallellt förbereder vi också för en jourverksamhet för föräldrar med samhällskritiska yrken om en stängning av förskola och fritidshem skulle komma att bli aktuellt i ett senare skede.

I fredags genomfördes en inventering på alla grundskolor så att allt praktiskt kring distansundervisning ska kunna fungera. Att elever har laddare, att det finns fungerande WIFI hemma och att alla kontaktuppgifter till vårdnadshavare i form av e-post är korrekta är praktiska förutsättningar som behöver finnas på plats om ett beslut om distansundervisning kommer. Rektor kommer att informera er vårdnadshavare omgående om ett beslut om distansutbildning för grundskolor skulle tas.

Friska barn kan delta i verksamhet

Tills något annat rekommenderas eller beslutas av regeringen kommer våra förskolor och grundskolor att hålla öppet som vanligt. Som vi har informerat om tidigare ser vi i dagsläget ingen anledning till att friska barn och elever ska stanna hemma från förskola och skola. Elever med sjukdomssymptom, även milda, ska vara hemma. Det är av största vikt att detta respekteras. Eleverna är välkomna tillbaka till skolan när de har varit symptomfria i två dagar.

Frånvarorapportering

I tider med många som är frånvarande är det viktigare än någonsin att ni föräldrar är noga med att anmäla till förskolan eller skolan om ert barn är frånvarande. Du som förälder ansvarar för att bedöma om ditt barn inte kan delta i förskolans eller skolans verksamhet och vi ber dig att så fort som möjligt anmäla till skolan om ert barn inte kommer vara närvarande.

Fokus på ordinarie verksamhet

Vi har beslutat att prioritera undervisning på plats i förskolans och skolans lokaler. Detta innebär att alla aktiviteter utanför enheternas ordinarie verksamhet som studiebesök, utflykter, konserter samt andra aktiviteter som innebär förflyttning inte kommer att genomföras eller senareläggas.

Rutiner i samband med måltid

Vi följer de råd som kommer från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridning. Vidare försöker vi så långt som det är möjligt att utifrån myndigheternas åtgärdsförslag förbättra alla enheters rutiner för handhygien samt rutiner vid måltider i förskola och skola i syfte att minska smittspridning. Det innebär exempelvis att alla elever ska tvätta händerna med tvål och vatten innan de går in i matsalen, att personal byter serveringsbestick och torkar ytor oftare samt att pedagoger och annan personal i möjligaste mån förser barnen och eleverna med mat.

Vänliga hälsningar,

Barn- och ungdomsförvaltningen

Aktuell information till vårdnadshavare

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av det nya coronaviruset noga och följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har tagit fram för att minska smittspridning. Förskolor och skolor håller öppet som vanligt och vi arbetar nu för att säkra att vi har en organisation som fungerar även vid hög frånvaro bland våra medarbetare.

Regeringen rekommenderade under förmiddagen alla gymnasieskolor att övergå till undervisning på distans och under pressträffen var utbildningsminister Anna Ekström tydlig med att det kan komma ett liknande beslut kring grundskolan. Vi har en god beredskap för att ta kunna ta nya beslut i kommunen om riktlinjerna på nationell nivå ändras.

I Sigtunas grundskolor pågår nu ett intensivt arbete för att förbereda inför ett eventuellt beslut om att övergå till undervisning på distans även i grundskolan. Vi känner oss väl förberedda  – alla elever från årskurs 1 har tillgång till digitalt verktyg, ett verktyg som eleverna är vana att arbeta med. Vi har också en digital samarbets- och kommunikationsyta i Teams som alla elever och lärare kan använda.

Parallellt förbereder vi också för en jourverksamhet för föräldrar med samhällskritiska yrken om en stängning av förskola och fritidshem skulle komma att bli aktuellt i ett senare skede.

Viktigt att tillägga – tills något annat rekommenderas eller beslutas av regeringen kommer våra förskolor och grundskolor att hålla öppet som vanligt.

Jag vill avslutningsvis påminna alla, både medarbetare och vårdnadshavare om vikten av att idag ta eget ansvar. Barn och elever med symtom, även milda, på sjukdom ska stanna hemma och detsamma gäller alla våra medarbetare. 

                                            Ingela Hamlin

                                            Förvaltningschef

                                            Barn och ungdomsförvaltningen Sigtuna

Veckobrev 11 år 6 Tingvallaskolan

Hej alla föräldrar! Här kommer veckobrevet för veckan som gått med en glimt om det viktigaste i veckan som kommer.

Veckan som gått

MA: Vi har arbetat med ekvationer, och börjat med mönster och uttryck

EN: Sagoprojektet är klart, och eleverna har verkligen gjort sitt bästa för att skriva berättelser med fantasi. Det har varit ett projekt med många överraskande och bra resultat.

SO:
Vi har påbörjat ett projekt med Sveriges minoritetsspråk, vi lär oss om minoritetsspråkens ursprung, historia och även religion. Det handlar om samer, romer, sverigefinnar, judar och tornedalingar. Vi har bland annat sett filmen ”Sameblod”.

SV:
Vi har samarbete mellan SO och svenska, och delar av undervisningen har använts till minoritetsarbetet. Eleverna har också skrivit en berättelse, som fortsättning på en spännande äventyrsberättelse. Den berättelsen är också elevernas bidrag till tävlingen ”The reef”, där de kan vinna en resa till Danmark.

NO:
Projektet med att bygga fordon fortsätter, eleverna har varit väldigt entusiastiska i hela projektet, och vi känner att vi har lärt oss väldigt mycket på den korta tiden.

Veckan som kommer:
SV:
Vi fortsätter med minoritetsprojektet, fokus ligger på samer.

MA:
Vi kommer att börja arbetet med att lära oss ekvationer.

EN:
Det som börjar nu är elevernas redovisning av sina sagor.

NO:
Arbetet med kraft och rörelse fortsätter.

SO:
Vi samarbetar med svenska i projektet om minoriteter.

Dessvärre har vi inga besked om hur Coronavirus kommer att påverka oss framåt. Det vi vet är att alla utflykter och studiebesök är inställda tills vidare. Skolan kommer att följa de direktiv som Sigtuna kommun lämnar. I övrigt så kommer allt skolarbete att fortsätta som planerat. Det senaste brevet från förvaltningen har mejlats till vårdnadshavare. Vi har fler nationella prov som väntar, och vi jobbar hårt med att hitta uppgifter och tillfällen för eleverna att träna inför dessa.

Vi önskar er alla en härlig helg!

Shara, Dan, Lotta och Peder

Information om Coronaviruset

Information om Coronaviruset

Sigtuna kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram kring coronaviruset. Vi bevakar utvecklingen aktivt och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken som låg för att smittan ska spridas i Sverige. Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal, och oavsett i vilka områden de har rest.

Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon. Om eleven (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän ska eleven stanna hemma.  

När måste jag stanna hemma och kontakta vården?

Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in på dig:

  • Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Iran, Sydkorea eller Italien – i regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna eller Veneto.
  • Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

  • Du ska stanna hemma om du (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän. Kontakta då skolsköterskan per telefon.

Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset.

Telefonnummer: 1177

https://www.1177.se/Stockholm/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19

Vid oro och frågor hänvisas till elevhälsans medicinska insats. Den har ansvar för smittskydd och hygien i skolan och följer råden från smittskyddsläkarorganisationen.

Verksamhetschef elevhälsans medicinska insats:

Birgitta Asplund, birgitta.asplund@sigtuna.se

073 6663342

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Informationsblad till resenärer som varit i områden där smittspridning sker.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/fohm-information-resenarer-coronavirus-sve.pdf

Nedan info finns på kommunens webb:

När måste du stanna hemma och kontakta vården?

Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och rest i något av de drabbade länderna eller varit i kontakt med någon som har covid-19. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Du ska stanna hemma om du (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän. Kontakta då elevhälsan per telefon.

Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset

Vänliga hälsningar,

Carmen Blom

Tf förvaltningschef

Föräldrasamråd torsdag 5/3 inställt.

”Hej!

På torsdag 5/3 skulle vi haft ett föräldrasamråd på temat bemötande och attityd mot varandra och andra, men då vi endast fått in en anmälan kommer vi att ställa in detta. Jag återkommer med ny tid och en tydlig agenda för samrådet, så hoppas jag att många fler kan komma då.

På återseende hälsar rektor Jessica!

 1 (3)
  
 2020-03-02 
 
Carmen Blom
Biträdande förvaltningschef
08-591 262 23
carmen.blom@sigtuna.se
 
   
   

SIG1000, v5.0, 2017-12-07

Information om Coronaviruset

Sigtuna kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram kring coronaviruset. Vi bevakar utvecklingen aktivt och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken som låg för att smittan ska spridas i Sverige. Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Samma sak gäller för personal, och oavsett i vilka områden de har rest. 

Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon. Om eleven (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän ska eleven stanna hemma.   

När måste jag stanna hemma och kontakta vården?

Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in på dig:• Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Iran, Sydkorea eller Italien – i regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna eller Veneto.• Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.• Du ska stanna hemma om du (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän. Kontakta då skolsköterskan per telefon. 

Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset.

Telefonnummer: 1177

https://www.1177.se/Stockholm/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19

Vid oro och frågor hänvisas till elevhälsans medicinska insats. Den har ansvar för smittskydd och hygien i skolan och följer råden från smittskyddsläkarorganisationen. 

Verksamhetschef elevhälsans medicinska insats:

Birgitta Asplund, birgitta.asplund@sigtuna.se

073 6663342

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer. 

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Informationsblad till resenärer som varit i områden där smittspridning sker. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/fohm-information-resenarer-coronavirus-sve.pdf

Nedan info finns på kommunens webb:

När måste du stanna hemma och kontakta vården?

Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och rest i något av de drabbade länderna eller varit i kontakt med någon som har covid-19. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Du ska stanna hemma om du (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän. Kontakta då elevhälsan per telefon.

Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset

Vänliga hälsningar,

Carmen Blom

Tf förvaltningschef

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN   
Södergatan 20, Märsta  195 85 Märsta  Telefon 08-591 260 00  Fax 08-591 260 36
barnochungdom@sigtuna.se  www.sigtuna.se

Sportlov!


Hej, allihop!

Äntligen sportlov! Se till att vila, träna, vara ute, ha kul och ha lite långtråkigt på slutet, så att ni kommer tillbaka fyllda av arbetslust. De som har fått lovskola har fått tiderna, men här kommer de utifrån ämne för säkerhets skull:

Måndag till onsdag gäller dem som har svenska/SVA, matematik eller engelska på Ekillaskolan.

Svenska/SVA: Start måndag 9.00 – 11.45, lärare Elena i sal 13

Matematik: Start måndag 12.45 – 15.45, lärare Julian i sal 23

Engelska: Start måndag 12.45 – 15.45, lärare Nina C. i sal 14

Simskolan är på Midgårdsbadet med start på måndag 8.15 för Fatha och 9.45 för Codou och Fatema.

Ha ett riktigt bra sportlov, så ses vi måndagen 2 mars enligt schema.

Shara, Lotta, Peder och Dan

Inför vecka 8


Hej, allihop!

Vi är klara med nationella prov i svenska och alla har ansträngt sig. Den här veckan är den sista innan sportlovet.

Vad händer då i nästa vecka?

  • På måndag är det simning för 6A. Eleverna ska gå till Midgårdsbadet och vara där 8.10. Simundervisningen börjar kl. 8.30.
  • På tisdag är det simning för 6B. Eleverna ska gå till Midgårdsbadet och vara där 8.10. Simundervisningen börjar kl. 8.30.
  • Simningen fortsätter på den andra idrottslektionen i båda klasserna.
  • På tisdag är det fortsättning på elevledda utvecklingssamtal med start kl. 13.00 och enligt det schema som finns på bloggen. Hör av er om ni inte har fått en tid, eller ni inte kan komma på den bokade tiden.
  • På fredag hittar vi på något kul efter lunch.

I so fortsätter vi med religion. I matematiken är det algebra med spännande lektioner. I engelskan fortsätter eleverna med sagor. I no blir det rörelse och konstruktion. Vi ska bygga ett slags bilar och göra experiment med dem. Peder fortsätter att vara med på lektioner i svenska, matematik och engelska med allt större ansvar.

Ha en trevlig helg!

Shara, Lotta, Peder och Dan